Reglement

Reglement healthfactor boxing club Aalst

Verzekering

Licentie’s zijn steeds één jaar geldig vanaf de betalingsdatum.

Clubreglement

Zoals bij elke sport zijn er ook bij ons regels die in acht moeten genomen worden om een goede clubsfeer en een zo hoog mogelijk trainingsniveau te garanderen.

 • Er wordt van iedereen verwacht een correcte houding,respect te hebben voor de mensen in de club zowel in de fitness als bokszaal.Geen onnodig lawaai & geroep.
 • Enige vorm van diefstal,is opstaande voet einde lidmaatschap ongeacht het soort abonnement en moment.
 • Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat de trainer hen toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 • Elk lid draagt de zorg voor persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte nagels,trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, etc.
 • Iedereen draagt gepaste en specifieke trainingskledij (geen vrijetijdskledij).
 • Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld gedurende de trainingen.
 • GSM-toestellen worden uitgeschakeld tijdens de les.
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de trainingen steeds terug worden meegenomen.
 • Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.
 • Bij het begin van iedere training worden de lidkaarten of beurtenkaarten afgegeven aan de trainer.Geen geldig abonnement is niet deelnemen.
 • Aan de ouders van de kinderen die de jeugdtraining volgen wordt gevraagd om een GSM-nummer of telefoonnummer op de achterzijde van het abonnementkaartje te schrijven zodat de trainer in dringende gevallen de betrokkenen kan verwittigen.
 • “Boksclub Healthfactor” neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.
 • Er wordt een 1ste verwittiging gegeven, bij de 2x is einde lidmaatschap ongeacht het soort lidkaart en moment.

*** Respecteer steeds de hierboven vermelde regels, zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen.

Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben!

FacebookTwitterGoogle+Email